Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit en toepasselijkheid
Artikel 2 –Aanbiedingen/overeenkomsten
Artikel 3 – Prijzen en informatie op de website
Artikel 4 – Betaling
Artikel 5 – Levering/verzending
Artikel 6 – Reclames en retourzending
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Artikel 8 – Overmacht
Artikel 9 – Garantie
Artikel 10 – Privacy
Artikel 11 - Copyright
Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1 – Identiteit en toepasselijkheid

1.1 Identiteit
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Comfystuff en Comfystuff.nl (hierna: Comfystuff)
Hellingstraat 51
1398 AV Muiden
Nederland
E-mail: klantenservice@comfystuff.nl
Telefoon 06-29383073
Geregistreerd bij Kamer van Koophandel Gooi en Eemland onder nr. 51807564. BTW nr 150304274B01

1.2 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die zijn aangegaan door Comfystuff en haar klanten via de Comfystuff-website (www.comfystuff.nl). Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk en na akkoordverklaring van Comfystuff worden afgeweken. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Door op ‘accept’ (accepteren)  te klikken stem je in met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de toepasbaarheid hiervan op de overeenkomst die je aangaat met Comfystuff.

 

Artikel 2 –Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1  Alle aanbiedingen van Comfystuff zijn vrijblijvend en Comfystuff behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 De koop- en verkoopovereenkomst
Bij het verwerken van je bestelling stuurt Comfystuff je een e-mail waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Deze automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is nog geen aanvaarding van de offerte, maar bevestigt alleen dat de bestelling bij ons is aangekomen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Comfystuff. Indien je geen tegenbericht krijgt binnen twee werkdagen, is je bestelling geaccepteerd.

2.3  Weigering transactie
Comfystuff behoudt zich het recht voor het verwerken van een bestelling te weigeren zonder opgaaf van redenen. Indien Comfystuff een bestelling niet aanneemt, deelt Comfystuff je dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4  Geen leveringsplicht bij onjuiste informatie
Comfystuff is niet verplicht bestellingen te leveren die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie op de website. 

2.5 Levering
Comfystuff levert uitsluitend aan klanten met een adres in Nederland. Bestellingen van buiten Nederland worden niet geaccepteerd. 

 

Artikel 3 – Prijzen en informatie op de website

3.1  De prijzen die worden vermeld op de website zijn in Euro’s inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De totale prijs die wordt vermeld op de bestellijst en op het elektronische bestelformulier is inclusief verzendkosten. Comfystuff behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen.

3.2    Prijsveranderingen na reeds afgesloten koop- en verkoopovereenkomst Bij een reeds afgesloten koop-en verkoopovereenkomst die door Comfystuff is bevestigd door middel van een e-mail blijven de op dat moment vermelde prijzen van toepassing en kunnen prijzen niet meer wijzigen.

3.3  Informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, etc.Comfystuff besteedt de grootste aandacht aan het juist plaatsen van alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties en levertijden, echter de nauwkeurigheid ervan kan niet gegarandeerd worden. Comfystuff is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website, inclusief kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

 

Artikel 4 – Betaling

Betaling kan geschieden door middel van overschrijving via bank-of girorekening, Creditcard (Mastercard of Visa) of iDEAL, doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor  online betalingen worden géén extra kosten berekend. 

 

Artikel 5 – Levering/verzending

5.1  Levertermijn
De gemiddelde levertijd is 1-3 werkdagen vanaf de datum dat de betaling door ons ontvangen is. 

5.2  Overschrijding levertermijn
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 

5.3  Deellevering
Levering in gedeeltes is toegestaan, de hieruit voortvloeiende extra verzendkosten zijn uiteraard voor rekening van Comfystuff.

5.4  Beschikbaarheid
Wij doen onze uiterste best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

5.5  Aflevering van je bestelling
Wij bezorgen alle artikelen met Post NL. Post NL doet in totaal twee pogingen om het pakket te leveren. Wanneer het daarna niet is gelukt het pakket af te leveren ontvang je een bericht in de brievenbus met daarop het verzoek het pakket op te halen bij het dichtstbijzijnde postkantoor/postagentschap. Dit kan tot drie weken na de laatste afleverpoging. Indien de bestelling niet wordt opgehaald, gaat het pakket retour afzender. Het pakket is te volgen via Track&Trace.

5.6  Verzendkosten
Brievenbuspost verzenden wij gratis, voor pakketjes rekenen wij € 4,95. Bij een bestelbedrag boven € 85,00 rekenen wij geen verzendkosten.

 

Artikel 6 – Reclames en retourzending

6.1  Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je het altijd zonder opgaaf van redenen ruilen of retour sturen. Hiervoor dient binnen 7 kalenderdagen na ontvangst een retournummer te worden aangevraagd bij klantenservice@comfystuff.nl. Daarna dienen de goederen binnen nog eens 7 kalenderdagen te worden teruggestuurd naar Comfystuff. Om goederen te kunnen retourneren moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals hieronder gesteld.

6.2  Controleer het product direct na ontvangst en besluit dan binnen 7 kalenderdagen of je het product accepteert of niet, alvorens je de labels, kaartjes, stickers etc. verwijdert. Indien binnen deze termijn door Comfystuff geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Comfystuff geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Na het verwijderen van de labels, kaartjes, stickers etc. en/of het in gebruik nemen van het product kun je je er niet meer op beroepen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt. Het artikel kan dan niet meer worden teruggenomen, hersteld, noch geheel of ten dele worden vergoed. De verpakking mag slechts zover geopend zijn om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de verwachtingen.

6.3  Na ontvangst van een retournummer stuur je de goederen binnen 7 kalenderdagen terug naar Comfystuff, Hellingstraat 51, 1398 AV  Muiden. Retourzendingen moeten worden gemarkeerd door de koper door het retourformulier bij te voegen dat je per e-mail van ons ontvangt. Ongemarkeerde goederen mogen door Comfystuff zonder terugbetaling worden teruggestuurd naar de koper. Indien de retourzending niet binnen 7 kalenderdagen retour is gestuurd, kan deze door ons helaas niet meer als retourzending geaccepteerd worden en zal Comfystuff niet overgaan tot terugbetaling van de goederen.  

6.4  Verzendkosten van retourzending zijn voor je eigen rekening, tenzij er nadrukkelijk fouten zijn gemaakt door Comfystuff. Het annuleren van een bestelling kan alleen kosteloos indien de bestelling ons magazijn nog niet verlaten heeft. 

6.5  Verantwoordelijkheid voor retourzending
Jij bent als afzender verantwoordelijk voor de producten totdat ze ons magazijn daadwerkelijk hebben bereikt. Zorg er dus voor dat ze deugdelijk en netjes verpakt zijn, zoveel mogelijk in de originele verpakking. Retourzending dient te geschieden met TNT-post. Bewaar je verzendbewijs goed. Als je er zeker van wilt zijn dat het pakket aankomt, raden wij je aan de goederen als een Zeker Pakket te verzenden via TNT-post.

6.6  Van alle correct geretourneerde producten waarvoor een terugbetaling is gevraagd wordt het geld binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product overgemaakt naar je creditcard- of bankrekening waarmee je eerder de betaling aan ons hebt verricht. Banken en creditcardmaatschappijen hanteren hun eigen termijnen voor het overboeken van bedragen. Daardoor kan het zijn dat het langer duurt voordat het bedrag daadwerkelijk op je rekening wordt bijgeschreven. Comfystuff kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Om een terugbetaling te krijgen, moet het product in nieuwe, ongebruikte en ongedragen staat zijn, met alle oorspronkelijke verpakkingsetiketten en labels nog aangehecht. Nieuw en ongebruikt betekent dat er geen vlekken op het artikel zitten, het niet gedragen en/of gewassen is, het niet beschadigd is of geprobeerd is zelf een beschadiging te herstellen, dat de labels en etiketten geen tekenen van gebruik vertonen en dat het artikel geen parfumgeur heeft. 

6.7  Ook afgeprijsde artikelen kunnen worden geruild en/of geretourneerd, tenzij specifiek anders aangegeven. 

 

Artikel 7 -  Aansprakelijkheid

7.1  Iedere aansprakelijkheid van Comfystuff.nl richting de koper is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs. Comfystuff is nooit aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook, direct of indirect, aan roerende of onroerende zaken danwel aan personen. 

 

Artikel 8 – Overmacht

8.1  Comfystuff heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Comfystuff gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Comfystuff kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

Artikel 9 – Garantie

Alle producten worden zorgvuldig gecontroleerd voordat ze verzonden worden, maar fouten maken is menselijk. In de webshop staan zo duidelijk mogelijke foto’s van de artikelen, waarbij je ook kun inzoomen en zo mogelijke verrassingen kunt voorkomen. Bij fabricagefouten van de artikelen ruilen we altijd om tegen een nieuw exemplaar. In overige gevallen volgt een oplossing in overleg. Neem altijd (binnen 7 kalenderdagen) contact met ons op indien je niet tevreden bent met je bestelling.

 

Artikel 10 – Privacy

Alle persoonsgegevens die door jou worden verstrekt via de website, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en je te informeren over Comfystuff en haar producten, en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. 

 

Artikel 11 - Copyright

De complete inhoud van onze website Comfystuff.nl  inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden en geluiden, illustraties en software is ons eigendom en wordt auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is dan ook niet toegestaan om informatie afkomstig van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of (foto)grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Comfystuff noch geheel, nog gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd bestand of anderszins in gehele op bewerkte vorm.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.